Mijn persona's: 5 redenen waarom ze niet goed werken

Inbound Marketing, content strategie, persona's
Written by Katrijn Van Rompuy

Persona’s zijn fictieve representaties van je ideale klanten: mensen die jouw product of dienst nodig hebben. Het creëren van deze persona’s is een geweldige manier om een beter beeld te krijgen van je verschillende potentiële klanten. Aan de hand van deze persona’s kan je je marketingcampagnes perfect afstemmen op je doelgroepen, gerichte content schrijven, etc.

Nu ja, het gebruik van persona's is een fantastisch hulpmiddel, maar jammer genoeg loopt het bij heel wat bedrijven vaak mis en werken de opgestelde persona’s niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In deze blogpost lichten we enkele valkuilen toe en hoe jij ze kan vermijden.

Je persona’s zijn gebaseerd op louter giswerk

Vaak komen persona’s voort uit een stevige brainstormsessie. Op zich is er niets verkeerds je medewerkers die vaak in contact komen met klanten te bevragen want zij hebben natuurlijk een goed beeld wie die klanten juist zijn. Alleen mogen persona’s niet enkel gebaseerd zijn op dergelijke brainstorms want het blijven tenslotte veronderstellingen.

Wat je bijvoorbeeld kan helpen bij het creëren van persona’s is data uit je CRM en marketingdatabase bekijken en analyseren. Daarnaast kan je ook je huidige klanten zelf bevragen om meer informatie te vergaren. Dat kan aan de hand van focusgroepen, persoonlijke interviews of online surveys en sign up forms op je website.

Het is dus belangrijk je veronderstellingen over (potentiële) klanten altijd te toetsen aan je doelgroep. Zo garandeer je ook de nodige objectiviteit.

Je persona’s zijn te specifiek of te talrijk

Natuurlijk wil je een zo helder mogelijk beeld schetsen van je potentiële klanten bij het creëren van je persona’s. Helaas gaan er hier 2 mogelijke valkuilen schuil: te gedetailleerde persona’s creëren en/of te veel persona’s aanmaken.

Doordat je een zo helder mogelijk beeld wil krijgen van je potentiële klanten, kan je in de verleiding komen om voor elk detail en elk verschil een ander persona te creëren. Of voor elke persona te veel informatie te geven om het persona realistischer te maken. Dat is helemaal niet nodig en kan zelfs het tegenovergestelde effect hebben. Te veel persona’s creëren kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat afbakening (en dus ook targeting) moeilijk wordt omdat er te weinig relevante verschillen zijn tussen de persona’s. Bundel daarom kenmerken zo veel mogelijk tot specifieke groepen om zo representatief mogelijke persona’s te maken.

Ben je al een stap verder en besef je dat je te gedetailleerd tewerk bent gegaan? Geen probleem, herbekijk je persona’s en haal er de overbodige informatie uit. Spits je enkel toe op informatie die relevant is voor jouw producten en diensten.

Aangezien alles evolueert en je ook steeds meer over je klanten te weten komt, is het belangrijk dat je je persona’s ook blijft updaten en aanpassen. Verouderde persona’s gebruiken, zal er immers ook voor zorgen dat je je doel mist.

Leidinggevenden en medewerkers begrijpen het belang van persona’s niet

Het is vaak moeilijk persona’s te introduceren in je bedrijf omdat medewerkers én directie er vaak van uitgaan dat ze toch al genoeg kennis hebben van wie hun klanten zijn en hoe ze benaderd moeten worden.

Daarom is het belangrijk dat je persona’s voorstelt als een manier om de huidige marketingstrategie correct af te stemmen meer dan een research methode. Op die manier heeft iedereen binnen het bedrijf dezelfde focus waarrond ze kunnen werken en vermindert de kans dat ze voor zichzelf gaan ontwerpen en denken i.p.v. wat de klant wil.

man-clueless-question

Om iedereen binnen je bedrijf aan boord te krijgen over het gebruik van persona’s, is het belangrijk dat ze betrokken worden bij het proces van persona’s te creëren. Zo komen ze meer in contact met wat persona’s juist zijn en wat ze kunnen betekenen voor het bedrijf. Hoe meer betrokkenheid, hoe groter de kans dat je medewerkers de persona’s gaan hanteren als focusgroepen.

Wat ook kan helpen is de succesverhalen van je persona’s naar buiten te brengen zodat je medewerkers en leidinggevenden het belang van persona’s ook daadwerkelijke te zien krijgen. Zo zijn ze meer geneigd om in de toekomst mee te denken aan de uitwerking van succesvolle persona’s.

Je persona's belanden in de kast onder een laag stof

Een van de grootste problemen met het gebruik van persona’s is dat veel bedrijven wel tijd maken om ze aan te maken, maar de persona’s daarna in de kast belanden om nooit meer gebruikt te worden. Het is makkelijk ze naar de achtergrond te schuiven, maar onthoudt dat persona’s de doelgroepen van je bedrijf vertegenwoordigen en dus waardevol zijn. Ze helpen je beter targeten van de juiste klanten.

Of het nu gaat om het bedenken van gepaste marketing content of het schrijven van een blogpost en social copy, hou steeds je persona’s in gedachten. Bedenk welke vragen ze zouden stellen, op welke manier en waar ze naar informatie zouden zoeken. Elke persona heeft immers andere behoeften, problemen en doelen. Neem je persona’s dus overal mee naartoe en hou ze telkens weer in gedachten wanneer je een nieuwe campagne opstart.

Updaten, updaten, updaten

Alles evolueert, ook de behoeften en noden van je klanten. Het niet voortdurend onder loep nemen en updaten van je persona’s kan er dan ook voor zorgen dat je ze falen. Het is dus uiterst belangrijk dat je die voortdurende veranderingen op de voet blijft volgen en de marketingstrategie eraan aanpast. Daar horen natuurlijk de aangemaakte persona’s bij. Een kritische blik werpen naar bestaande persona’s zorgt er immers voor dat je te weten komt waar je persona’s te kort komen en hoe je ze kan rechtzetten om ze wel te laten slagen.

Zo zie je maar: er kunnen tal van redenen zijn waarom je gecreëerde persona’s niet werken. Het belangrijkste is dat je uitzoekt waar het schoentje precies wringt en deze strubbelingen kan rechtzetten om je marketingcampagnes zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

New Call-to-action