A/B testing of usability testing: wanneer kies ik wat?

content, webdesign, conversion rate optimization
Written by Jana Blessenaar

Er wordt vaak beweerd dat A/B testing het tegenovergestelde is van usability testing. Wel, vergeet dit maar al. Want eigenlijk beantwoorden deze tests twee verschillende vragen en dienen ze verschillende doelen. Toch kunnen ze naast mekaar staan in hetzelfde project. Met andere woorden: ze vullen mekaar aan en ze zijn beiden zelfs essentieel bij het proces van Conversion Rate Optimization. Maar welk type test kies je nu best?

Het is eenvoudig om argumenten te vinden om de ene methode boven de andere te plaatsen. Zo zweren sommigen bij usability omdat deze vorm van testen broodnodig inzicht aanlevert in de behoeften en noden van de cliënt. Anderen claimen dan weer dat enkel A/B-testing waardevol is: het zorgt immers voor concrete cijfers én kan goedkoop uitgevoerd worden. Je hoort het al aankomen: beide groepen zijn er van overtuigd dat ‘hun’ test superieur is tegenover de andere.

Toch is dit niet waar, in geen enkel opzicht. Zowel usability testing als A/B testing verdienen hun rechtvaardige plek: beide kunnen zonder problemen of hindernissen gebruikt worden in hetzelfde project. Sterker nog: veel projecten zouden er net voordeel uit halen om op beide manieren getest te worden. Maar, als er om een of andere reden maar een van beide tests uitgevoerd kan worden… dan is het belangrijk dat je begrijpt wat elke test precies inhoudt, wat de resultaten ervan zijn en hoe (en waar) deze binnen een project past. 

A/B testing is kwantitatief: hoeveel?

split testing-user experience

Met A/B testing (of split testing) neem je twee versies van een design of copy. Vervolgens zet je ze naast mekaar ter vergelijking. Deze test kan een hele hoop voordelen met zich meebrengen: 

 • Flexibiliteit. A/B testing kan gaan over iets heel kleins, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van een klein icoontje op een knop. Maar het kan ook overkoepelend werken en vragen om de creatie van twee totaal verschillende pagina’s.
 • Live testing. A/B testing leidt de ene helft van de gebruikers naar variatie één en de andere helft naar variatie twee. Vervolgens meet en vergelijk je de aankopen, conversie en bounce rates die hieruit volgen.
 • Kwantitatieve data. Meet data zoals groei of verlies van sales, inschrijvingen en bounce rates.
 • Minimaal onderhoud. A/B testing kan goedkoop zijn en vraagt om weinig onderhoud – ook op lange termijn. En wanneer het opgezet is, kan je de test probleemloos wekenlang met rust laten. En dan zal je op een bepaald moment de resultaten zien verschijnen.

Waarin verschilt A/B met usability?

 1. A/B testing beantwoordt kwantitatieve vragen zoals ‘hoeveel’ en ‘welke is beter’, maar geeft geen antwoord op kwalitatieve vragen zoals ‘waarom’ en ‘hoe’.
 2. A/B testing is goedkoop: het vraagt niet om onderhoud. Het vraagt wel om meer voorbereidend werk – zoals twee volledig functionerende en live variaties van dezelfde pagina’s voorzien.
 3. A/B testing voorziet een ‘zo kan het in ’t echt zijn’-voorbeeld.

Dus, wanneer moet je voor A/B testing kiezen?

Wanneer je twee of meer dingen met elkaar wil vergelijken omdat je niet zeker bent welke van de twee het meest effectief is. A/B testing is perfect voor wanneer er twee vormen van design of copy bestaan. Deze verschillende vormen hebben beide duidelijke doelen, maar hebben elk hun eigen focus.

Usability testing is kwalitatief: waarom en hoe?

Want: usability kan niet (enkel) gemeten worden aan de hand van cijfers. Vragen zoals ‘Hoe kunnen we dit doen?’, ‘Waarom is dit frustrerend?’, ‘Waar zit het knelpunt?’, … leggen de gedachtegang van de gebruiker bloot. En deze informatie kunnen we niet reduceren tot statistieken en cijfers. Maar toch; degradeer usability testing niet tot enkel kwalitatief waardevol, want er zit veel, veel, meer achter.

Wat voor specifieke voordelen krijg je nog zoal mee met usability testing?usability-user experience-testing

 • Onmiddellijke resultaten. Usability testing kan al resultaten genereren door kleine acties uit te voeren: een half-afgewerkte mock-up, wireframe of prototype is hier al goed voor.
 • Kwantitatieve data. Via usability testing krijg je data over bijvoorbeeld de gemiddelde duur van een bezoek of het percentage aan afgewerkte acties. Hiermee kan je verschillende zaken berekenen, zoals bijvoorbeeld efficiëntie.
 • Kwalitatieve resultaten. Naast bovenstaande data zorgt usability testing ook voor inzicht in het waarom van de acties die gebruikers ondernemen. En dit is iets wat A/B testing je niet kan geven.
 • Regelmatige feedback. Usability testing kan opgezet worden als een redelijk op zichzelfstaand stuk van het proces, om voortdurend geüpdate userfeedback te genereren – en hiermee steeds meer en meer info over de gebruiker te verwerven.

Waarin verschilt usability met A/B

 1. Usability vraagt om meer tijd én budget. Je moet er bovendien mankracht opzetten om elke uitgevoerde test te analyseren.
 2. Usability kan je niet, zoals A/B, gewoon zijn gang laten gaan. Er moeten gebruikers binnengebracht worden voor elke test en er moet iemand uit je team actief mee bezig zijn.

Idealiter begint usability testing zo vroeg mogelijk in het project en wordt het doorheen elke fase opnieuw opgezet en uitgevoerd: zo werkt je team voortdurend met up-to-date en relevante informatie. De kwalitatieve data van het ‘kijken door de ogen van een gebruiker’ bespaart tijd in het volledige (creatie)proces. Kort samengevat: er is geen enkele manier beter om informatie te verwerven over je gebruiker dan via usability.

Kies elke keer opnieuw voor de juiste test

A/B testing en usability testing werken bijzonder effectief samen. Door regelmatig usability tests uit te voeren, groeit je kennis samen met de groei van je product. En wanneer je product klaar is om gelanceerd te worden, is het tijd voor A/B testing. Hiermee test je opties qua bewoording, knoppen en design op grotere groepen over een langere tijd om te onderzoeken wat er het beste presteert. Volg je A/B-rondje met nog een usabilityrondje om het ‘waarom’ van alles te begrijpen. 

Jammer genoeg is er niet altijd tijd en/of budget om deze tests alletwee uit te voeren. Vaak zal je dus moeten determineren welke tekst het meeste zal opleveren op dit moment. Check hiervoor je doelstellingen en bekijk vanuit dat standpunt welke vragen daarbij oprijzen. Zoek je antwoorden op ‘hoeveel?’-vragen of op ‘waarom?’-vragen? Bekijk zeker onderstaande infographic om snel en accuraat te bepalen welke test het beste is voor jouw project, bedrijf en doelstellingen!AB testing-usability testing-verschil
Wil jij je website graag optimaliseren en/of volledig begrijpen zodat je bezoekers de (online) ervaring van hun leven hebben? Contacteer hiervoor de marketing- en designspecialisten bij Mia. Wij zorgen er graag voor dat jouw website niets minder dan het maximum aan potentieel bereikt. Tot snel!

contact opnemen met Mia